Cannabis USA Historie

Magthavernes løgne og manipulationer for at hindre rekreativ brug af cannabis

  1. Hamp / cannabis er en så farlig plante, at hamp dyrkning sidestilles med landsforræderi, mennesker som formaster sig til at nyder plantens stimulerende og euforiserende virkning forfølges og straffes som var de terrorister af værste skuffe, al seriøs forskning i cannabis plantens anvendelighed – i føde, medicinal og drivmiddelindustrien – stoppes af den etablerede verdens magtfaktorer olie / våben giganterne.
  2. Hamp / cannabis planten er så farlig for magthaverne, at alle folkelige grupperingers tiltag i liberal henseende straks bliver imødegået med øget kontrol, overvågning og strengere straffe, villigt udført og lovhjemlet af magthavernes politiske håndlangere, som i en overflod af naivitet og uvidenhed mener deres handlinger er til gavn for menneskeheden. 

HAMP

3. Hamp rimer på kamp, ironisk nok, for kampen mod hampen er utvivlsomt en af verdens dyreste kampe, ingen krigsherrer op gennem historien kan fremvise et krigsbudget der bare kommer i nærheden af den verdensomspændende og af USA iværksatte kamp mod hampen / cannabis.

MAGTHAVERNE

4. Magthavernes kamp mod hamp / cannabis omsætter på verdensplan, dagligt milliarder af kroner et ukendt milliard beløb af denne omsætning havner direkte i lommerne på lokale og internationale ”civiliserede” mafia bevægelser og de uciviliserede krigsherrers højteknologiske våben til brug ved alverdens folkedrab finansieres utvivlsomt ikke af den sultne befolkning!

CANNABIS

5. Alene i Danmark koster justitsministeriets kamp mod hamp dyrkning og cannabis nydelse årligt et tre cifret millionbeløb, til håndhævelse af en utidssvarende og ikke unødvendig lovgivning, i form af bevillinger til politi, rets og fængselsvæsen, kriminalforsorg m.v. Det koster altså kassen at kriminaliserer den formodentlig kvart million dansker der dagligt nyder cannabis.

Hamp / Cannabis

6. Danmarks udgifter til ”helbredelse” af ”canna-bister” / hash misbruger kendes ikke, bl.a. fordi det pt. ikke er muligt, at udskille hash / cannabis-misbrugerne fra de talrige blandingsmisbruger, men beløbet til forebyggelse og ”hash – afgiftning” ligger dog lagt under hvad andre rusmidler koster..

7. Borgernes adgang til de legale rusmidler koster årligt 30 milliarder kroner, lavt sat, beløbet fremkommer ved at tobaksrygning årligt koster samfundet 5 milliarder, spiritusnydelse koster årligt 10 milliarder og retten til at æde sig tyk og fed koster årligt samfundet 15 milliarder kroner. (tal fra 2001)

08. Danmark taber årligt et ikke opgørligt milliardbeløb på det politisk bestemte forbud mod dyrkning og kommerciel udnyttelse af hamp, borgerne fratages et minimalt skadeligt rusmiddel, medicinalindustrien hindres i enhver forskning af hampeplante ens mere end 60 helbredsmæssige egenskaber.

09. Den traditionelle føde- og tekstilvare produktion ville få stærk konkurrence, det samme ville gøre sig gældende for den kemiske bomuldsindustri og ikke mindst olieindustrien, men mest af alt vil det nok berører våbenindustrien for uden mangel på rent vand, føde, medicin og brændstof ville der ikke være helt den samme grund til krig, hamp / cannabis er en skabers gave til mennesket.

10. Lad denne fortællingen om – Hamp Kampen – begynde med en påstand: Hamp / cannabis er en af verdens vigtigste planter hvis det på verdensplan var tilladt at udvinde protein, fibre, medicin og drivmidler fra hamp og ville det være muligt at reducerer sult, aggression / krige med 80 procent.

11. Påstande skal normalt underbygges af beviser, men vi lever i en tid hvor domstole i de såkaldte retsstater ses at dømme på rene indicier, så lad det være op til læseren at vurderer om der i det efterfølgende er grund til eftertanke vedr. såvel det skadelige som det gode ved hamp / cannabis.

12. 1890 skrev Dronning Victorias personlige læge Dr. Sir Russell Reynolds, at når cannabis er rent og administreres med forsigtighed, cannabis er en af de mest værdifulde former for medicin.

13. 1894 nedsatte Indien en Kommission som skulle undersøge cannabisforbruget i Indien, herunder kom det frem over halvdelen af Indiens befolkning dagligt brugte cannabis i maden, i teen og ikke mindst til rygning. Kommissionen konkluderer: At cannabis har nogle medicinske værdier og der er ingen vanedannelse og besidder endvidere et antal positive emotionelle og sociale kvaliteter, så et moderat brug af hash / cannabis er ikke mere skadeligt end moderat brug af whisky.

14. 1894 på en udstilling i Antwerpen blev produktet Maltos-cannabis hædret med to præmier og anbefalet som en udmærket frokostdrik i særdeleshed til børn, et helbredelsesmiddel anvendt med stort held imod, Lungesvindsot, Blegsot, Mavekatar, Brystkatar, Skrofulose, Nervesvaghed Kraftløshed, Blodmangel og Spise væring.

15. I starten af 1900-tallet overlevede de hvide Australier to tørkeperioder ved at spise Hampe-frø det har senere vist sig at Hampe-frø har det næst største proteinindhold, kun overgået af sojabønner.

16. 1916 udsteder USA’s landbrugsministerium bekendtgørelse nr. 404: Under overskriften HAMP TIL PAPIR skitseres en revolutionær ny hamp papirmasse teknologi opfundet af forsker parret D. Lyster og J. Merrill. Bekendtgørelsen omtaler en stigende produktionskapacitet og en overlegen kvalitet blandt fordelene ved at bruge hamp til papirmasse fremstilling. D. Lyster skriver bl.a. at en hektar hamp producerer 4 gange mere papirmasse end en hektar træ.

17. Hvad var det magthaverne på sigt kunne frygtede hvis hampeplanten blev gjort til genstand for en global, dyrkning og videnskabelig bearbejdning, i 1916 kunne frygten rent umiddelbart begrænses til, at papirfremstillingen ville blive flyttet fra skovindustrien til landbruget, så det var nok ikke her der skulle findes en årsag til den senere så voldsomme modstand mod hamp.

18. 1917 Henry Timken den velhavende industrialist der opfandt ”The Roller Bearing” mødes med opfinder George Schlicten for at diskutere hans brillante, men simple, nye maskine som han havde døbt The Decortocator maskinen var egnet til at skrælle fibrene fra en hvilken som helst plante hvilket gjorde det til det perfekte redskab til at revolutionere hampe papirindu-strien, på samme måde som Eli Lilly’s bomulds grenerings maskine havde revolutioneret bomuldsindustrien i 1920.

19. 1920 Den økonomiske magt i USA begynder at konsolidere sig i hænderne på en lille gruppe stål, olie og krigsmateriel firmaer som lægger grunden for den nationale sikkerhed. Du`Pont bliver USA’s største leverandør af krigsmateriel.

20. Du`Pont skaber senere Rayon / nylon, verdens første syntetiske fiber udvundet af stabiliseret skyde bomuld. Det ville således være af helt uvurderlig betydning for salget af Du`Ponts nylonreb, at der hurtigst muligt blev indført et verdens omfattende forbud mod hamp / hampereb, som jo` var væsentlig billigere en Du`Ponts nylonreb.

21. Bekymrede for det stigende antal joints der blev røget af soldater i Panama, udarbejder USA’s regering The Panama Canal Zone Report, rapporten konkludere at cannabis / marihuana ikke er et problem, samt at der ikke bør anvendes nogen form for straf for at eje eller sælge det.

22. 1925 kan der i Canal Zone Rapporten læses om at der i starten af 1920`erne gik der rygter om at de mange voldshandlinger i Panama var sket i en cannabis / marihuana rus, det amerikanske militærs undersøgelser viste, at indflydelsen af marihuana, har været stærkt overdrevet, der er ingen beviser for, at det har nogen nedbrydende indflydelse på de mennesker der bruger det og at der overhovedet ingen forbindelse mellem voldshandlinger og indtagelse af marihuana / cannabis.

23. 1931 En af verdens rigeste mænd Andrew Mellon direktør i Mellon Bank of Pittsbur var samtidig finansminister i USA, han havde en langsigtet plan, som startede med at han udnævnte sin søsters mand Harry J. Anslinger til leder af det nyoprettede Federal Bureau of Narcotics (narkopolitiet).

24. 1937 USA’s højesteret stadfæster enstemmigt ” The National Firearms Act ”.

25. 1937 Finansministeriet dvs. finansminister Andrew Mellon introducerer i al hemmelighed sin og vennernes lov om et alt omfattende – Forbud mod Hampplanten – hvilket sker helt uden om det mere korrekte myndighedsområde. Komiteformanden Robert L. Doughton som er en af Du`Ponts allierede godkender / stempler lovforslaget. Kuppet mod amerikanernes ret til at nyde cannabis og og videreudvikle hampens mangfoldige egenskaber, nu skule det bare gøres verdens omfattende.

26. 1937 Kongressen afholder en høring om Hamp Forbuddet, Dr. James Woodward som repræsenterede den amerikanske medicin forening, udtalte at loven kunne nægte verdenen en potentiel medicin.

27. Cannabis var allerede ordineret til dusinvis af underernærede og den medicinske forskning var lige begyndt at finde de terapeutiske fordele ved utallige aktive ingredienser i cannabis / marihuana.

28. Woodward sagde at AMA – American Medicin Association – doktorere var fuldstændig uden-forstående overfor – Dræber urter fra Mexico – faktisk var cannabis / mariuanna, vi kan ikke forstå hvorfor dette forbud skulle være blevet forberedt i to år uden nogen tilkendegivelse fra den stand til hvilken den var blevet lavet sagde Woodward. FBN-kommissær Harry Anslinger og hans allierede anklagede Mr. Woodward og American Medicin Association – som i forvejen havde et anstrengt forhold til Roosevelt regeringen – for at udvise udvise illoyalitet over for regeringen.

29. 1937 december… Hamp / Marihuana forordningen bliver ophøjet til lov og det er begyndelsen til 70 års hamp / cannabis forbud og tilintetgørelsen af en milliard – milliard dollar industri. Du`Pont og andre fabrikanter af syntetiske materialer høster uhyre store profiter på at fylde tomrummet der belejligt nok ligger tilbage efter kriminaliseringen af industriel cannabis. Kuppet var fuldført.

30. 1938 havde Mr. La Guardia nedsat et underudvalg til undersøgelse af cannabis, det bestod af 31 kendte og højt respekterede læger og psykiatere som alle var udpeget af Nev York Academy of Medicine som over en periode på 6 år foretog adskillige undersøgelse i Amerikas fængsler, i 1944 offentliggjorde udvalget sin betænkning som bl.a. sagde i de fleste tilfælde har cannabis / marihuana rygerne en venlig og social indstilling og forandrer ikke deres individets og fundamentale karakter, cannabis formindsker hæmninger, undertrykte voldelige tanker og den euforiserende og veltilpasse tilstand vidner om terapeutiske muligheder.

31. Fra undersøgelsen som helhed kan konkluderes: At cannabis / marihuana ikke i sammenligning med morfin – er en droge – som brugeren bliver forfalden til, ydermere viser de, der har røget cannabis / marihuana over en flerårig periode, ingen tegn på mental eller fysisk forringelse, og da den endelige rapport udkom i 1949.., var reaktionen en blanding af furore fra mennesker som nyder cannabis / marihuana, og dyb tavshed fra politikerne og de offentlige instanser.

32. 1938 Februar Bladet – Popular Mechanics – beskriver hamp som den nye milliard dollar afgrøde artiklen var egentligt skrevet i foråret 1938, før cannabis blev kriminaliseret. Også i februar kalder Mechanical Engineering hamp for den mest profitable og ønskelige afgrøde du kan dyrke.

33. 1939 Under Harry Anslinger retsforfølger – AMA / Federal Bureau of Narcotics / narkopolitiet – mere end 3.000 læger for illegalt at ordinere cannabis udledt medicin, i 1939 kommer AMA og Harry Anslinger dog til en aftale og kun tre læger bliver retsforfulgt over de næste årti.

34. 1942 Den japanske invasion af Filippinerne lukker for USA’s leveringer af manilahamp. USA’s regering distribuerer omgående 200.000 kg. cannabis frø til landmænd fra Wisconsin til Kentucky. Kun fire år efter at hamp / cannabis blev forbudt er regeringen nødt til påbyde landmænd at se USA’s United States Drug enforcement Agency procannabis film klassikre ”Hemp for Victory”.

35. 1942 Harry Anslinger bliver ansat i en tophemmelig komite, der har til formål at finde et sandhedsserum til OSS – Office of Strategic Services – forløberen til CIA – Central Intelligence Agency – Som for øvrigt senere opdagede anvendeligheden af psykedeliske stoffer til hjerne vaskning formål. Gruppen vælger en cannabis-udledt form af hasholie til at være deres sandhedsserum, i 1943 forbyder komitéen ideen fordi testpersonerne for regulære grineflip.

36. 1943 Harry Anslinger beordrer alle – Federal Bureau of Narcotics – agenter til at overvære og føre arkiv over cannabis / marihuana kriminalitet udført af jazz og swing musikere, dog beordrer han sine agenter til ikke at anholde dem endnu. I stedet planlægger han en kæmpe anholdelse af alle cannabis / marihuanarygende jazz og swingmusikere over hele landet.

37. FBN-agenter udfører konstant overvågning over forskellige Low Llifes som Thelonius Monk Louise Armstrong, Count Basie, Cab Calloway, Duke Ellington, Dizzy Gillespie og mange andre. Heldigvis bliver kæmpeanholdelsen aldrig til noget, Ansliger’s noget mere fornuftige overordnede i finansministeriet, minister Foley, hører om planen og beordre Harry Anslinger om at holde igen.

38. 1944 New Yorks borgmester, LaGuardia’s marihuana kommission konkludere at der ikke er nogen forbindelse mellem cannabis og vold, i stedet nævner han de gode sider ved cannabis / marihuana. Anslinger går amok og anklager borgmaster LaGuardia og truer lægerne med fængselsstraf hvis de skulle finde på at udfører forskning i cannabis.

39. 1944 La Guardia Kommission Rapporten, da Mr. La Guardia medlem af repræsentanternes hus borgmester i New York hørte om brugen af marihuana blandt amerikanske soldater stationeret i Panama, gjorde det indtryk på ham, at en undersøgelse kommission , nedsat af hæren, i sin rapport lagde eftertryk på marihuanas relative uskadelighed, samt at den spillede en meget lille eller ingen rolle i forbindelse med ungdomskriminalitet og forbrydelser i Kanalzonen.

40. 1948 Harry Anslinger fortæller i kongressen, at cannabis / marihuana gør folk til fredelige og passive zombier, han advarer om at kommunisterne ville forsøge at bruge cannabis / marihuana til at sløve kampgejsten hos amerikanske soldater under krigen.

41. Dette var det komplet modsatte af hvad han havde sagt i 1937, da han havde sagt i kongressen at cannabis / marihuana var den største årsag til vold i menneskets historie, ironisk nok skriver Harry Anslinger i sin selvbiografi, at han illegalt havde forsynet senator Joseph McCarthy med morfin.

42. 1961 Harry Anslinger leder den amerikanske delegation til de forende nationers narko konvention som skulle lave en fælles traktat omkring narkotika, opsat på at udrydde al brug af cannabis / marihuana inden for de næste 25 år. Konventet at fjerner problemet med legal cannabis i nogen af deltagerlandene. For at ophæve forbudet mod cannabis / marihuana over hele verdenen kræves det nu at alle 108 lande skriver under. I en højesteretssag fra 1920 mellem Missouri og Holland blev det stadfæstet, at traktater med fremmede lande går foran indenrigs lovgivning.

43. 1962 nedsatte præsident J.F. Kennedy et Ad Hoc udvalg med det formål at undersøge narkotika og stof misbruget i USA. Konklusionen var at det er panelets opfattelse, at de egentlige risici ved cannabis / marihuana har været stærkt overdrevne, og at de lange fængselsdomme afsagt over en lejlighedsvis bruger eller besidder af rusmidler ikke har noget positivt samfundsmæssigt perspektiv.
– Selv om cannabis / marihuana længe har haft ry for at tilskynde enkelte individer til at begå seksuelle krænkelser og andre asociale handlinger, er beviserne herfor langtfra tilstrækkelige til at underbygge dette postulat.

44. 1963 Nedsatte justitsminister Robert F. Kennedy og Præsident John F. Kennedy et udvalg som anbefalede at man ophævede de strenge obligatoriske strafudmålinger som var fastsat i Bogs-loven og anden lovgivning i løbet af 1950’erne. Her kan frøene være sået til det der endte med drab

45. 1963 Præsident John F. Kennedy tvinger den enerådende diktatoren af FBN Harry Anslinger til at træde tilbage efter at han havde forsøgt at censurere arbejdet af professor Alfred Lindsmith forfatter til – The Addict and the Law / Narkomanen og Loven – Nogen tid efter mordet på Kennedy i 1963 hævde nogen af præsidentens medarbejder at Kennedy plejede at bruge cannabis mod hans rygsmerter og at præsidenten planlagde at legalisere cannabis under hans anden præsidentperiode .

46. 1964 Dr. Raphael Mechoulam fra universitetet i Tel Aviv isolerer THC Delta 9, den primære aktive ingrediens i cannabis – d.v.s. det stof som hash / cannabis brugerne finder bevidstheds undvigende og behageligt euforiserende – stoffet er bare et af mere end 60 pt. uudforsket og terapeutiske sammensætninger i cannabis / marihuana / hash.

47. 1967 Keith Richards og Mick Jagger bliver anholdt i Richards’ hjem for at være i besiddelse af marihuana. En verdensberømt musiker siges at havde skrevet / komponeret nogle af verdens mest hørte og værdsatte musik stykker – vel at mærke under indtagelse af hash / cannabis.

48. 1968 The British Wootons Rapport den Engelske rådgivning om narkotika afhængighed nedsatte et underudvalg, med Barbara Wootons som formand for at undersøge de skrevne vidnesbyrd om farligheden ved rygning af hash / cannabis / marihuana.

49. 1969 udkom Barbara Wootons betænknig og bekræftede tidligere undersøgelser udvalget konkluderede – bl.a. at langvarig indtagelse af marihuana i moderate dosis ikke har nogle skadelige virkninger.

50. Udvalget havde det formål at præsentere begge sider af de mange uoverensstemmelser. Da først alle myterne var elimineret blev det tydeligt – for udvalget – at sagen for og imod – hamp / cannabis / hash – ikke helt var i balance. Efter enhver standart af objektivitet og videnskabeligt belæg er det klart – at cannabis ikke er et særlig skadeligt stof.

52. 1970 The Canadien LeDain Kommissions rapport konkluderer – at fysisk afhængighed af cannabis ikke er blevet bevist og tilsyneladende er der ingen ugunstige psykologiske virkninger forbundet med at holde op med at ryge cannabis, selv efter et jævnt, dagligt og langvarigt forbrug.

53. 1971 Medical World News rapportere siger at – Cannabis / Hash / Marihuana – formentlig er den størst virkende antiepileptisk medicin i dag.

54. 1971 i København besættes og udråbes den tidligere Bådsmandsstræde kasserne på Christianshavn til – Fristaden CHRISTIANIA – borgerne i Fristaden har utvivlsomt læs de originale dokumenter

55. 1972 National Commission on Marihuana and Drug Abuse USA’s kongres gav en million dollars til at studerer cannabis / marihuana i 1970 efter marihuanaens popularitet var stigende. The National commission on drug Abuse, omtalt som – Shafer kominissionen – blev ledet af den tidligere Guvernør Raymond Shafer.

56. Fire læger, to sagførere og fire medlemmer af kongressen gennemgik påstande om cannabis / marihuana helt tilbage til 1920erne. Der blev holdt høringer rundt omkring i landet hvori sagførere læger, forskere lærere, studenter og politiet præsenterede deres mening om cannabis / marihuana.

57. Baseret på anselige mængder videnskabelig forskning, konkluderede Shafer kommissionen i 1970 bl.a. at cannabis / marihuana ikke fører til fysisk afhængighed, men ved langtidsbrug kan brugeren i nogle tilfælde udvikle en psykisk afhængighed.

58. Problemer hos lang tids storforbrugere, havde været stærkt overdrevet og dramatiseret. Udfra hvad der nu er kendt om virkningen af cannabis, udgør brugen af det ingen støre fare for den offentlige sundhed, ligesom påstande om at cannabis var årsag til psykologiske og biologiske skader, er helt ubegrundet / ubeviseligt og at cannabis loven var blevet mere skadelige for det amerikanske samfund end selve hash / cannabis / marihuanaen.

59. I den samme tidsperiode / 1972 konkluderede regeringers udpegede Hampe-kommissioner i England Canada, Australien og Holland – at risikoen – for såvel den enkelte bruger, som for samfundet ved brug af cannabis / marihuana var for lille til at retfærdiggøre strenge kriminelle straffe.

60. 1973 Staten Oregon tager det første skridt til at afkriminalisere hash / cannabis. I de næste 25 år er besiddelse af op til 28 gram marihuana anset af samme værdi som en mindre forbrydelse med intet retsligt efterspil for dem som bliver taget i brug / nydelse, dog uden tidligere at være straffet.
Forsættelse imødeses….. Luckymann