FØR IKKE FORBUDT

– NU ULOVLIGT

  1. Som bekendt er loven om THC – Cannabis påvirkede bilister i høj grad politisk bestemt, der ses f.eks. ingen dansk videnskabelig ”kørertest” som underbygger at en given mængde THC i blodet alene skulle gøre en uegnet til på forsvarlig vis at fører et motorkøretøj og dermed fortabelse af førerretten.
  2. Frem til 2012 var det almindelig vis – ikke ulovligt – at føre motorkøretøj under påvirkning af THC / Cannabis, dvs. medmindre en læge med baggrund i en klinisk undersøgelse, vurderede at trafikanten ikke på betryggende måde kunne fører et motorkøretøj.
  3. Når politiet standsede en trafikant – mistænkt for at være THC påvirket – kunne det være ganske besværligt at fremskaffe en læge, som endvidere næppe ville kunne konstatere manglende refleks eller opmærksomhed hos en Cannabis påvirket person – derfor blev loven ændret – hvilket i de følgende 5 år betød at selv det mindste spor af THC i blodet, medførte en fradømmelse af førerretten i mindst tre år.
  4. For medicin og andre narkotiske stoffer – end Cannabis – gælder det stort set, at påvirkningen er ophørt, når stoffet ikke længere kan spores i blodet. Det vil sige, har man f.eks. taget kokain, lsd, morfin så vil man nogle timer efter indtagelsen på forsvarlig vis kunne fører et motorkøretøj.
  5. Som bekendt oplagres THC i kroppens fedtvæv og kan konstateres i blodet i dagevis efter indtagelse, ryger man et par joints om ugen, er bagatelgrænse overskredet permanent. Hvilket rent politisk tolkes derhen, at så er personen jo ikke på noget tidspunkt er i stand til at fører et motorkøretøj.
  6. bekendt oplageres THC i kroppens fedtvæv og kan konstateres i blodet i dagevis efter indtagelse, ryger man et par joints om ugen, er bagatelgrænse overskredet permanent. Hvilket rent politisk tolkes derhen, at så er personen jo ikke på noget tidspunkt er i stand til at fører et motorkøretøj.
  7. Det er imidlertid videnskabeligt dokumenteret, at en THC / Cannabis rus – generelt er væk efter fire til fem timer – også selv om det aktive stof stadig findes og kan måles i blodet. Det politiske argument for en lovstramning er, at man vil nedbringe antallet af trafikulykker, som skyldes påvirkning af stoffer og medicin, et godt argument, der bare ikke er sagligt begrundet, når det drejer sig om THC – Cannabis.

Siden 1961

Som bekendt tiltrådte Danmark i 1961 – med et administrativt pennestrøg – de internationale love som helt forbød borgernes omgang med THC / Cannabis. Man undersøgte end ikke om der overhovedet var et Cannabis problem i det danske samfund, man havde ingen videnskabelige undersøgelser der kunne understøtte forbuddet, der var heller ingen former for offentlig debat.

På uhæderlig vis nærmest ”stjal” man – borgernes ret til omgang med Cannabis, det var ”man” sådan set godt klar, og det blev derfor tilføjet – at forbuddet efter to år skulle genbehandles – dvs. tilrettes borger og samfund som tydeligvis godt kunne administrere omgang med Cannabis.

Det internationale Cannabis forbud, sagde intet om hvordan medlemslandenes borger skulle straffes endsige om de overhovedet skulle straffes, hvis de brugte / indtog THC / Cannabis. Så Danmark kunne bare lade tingene udvikle sig og efterfølgende tilrette love og forordninger.

Danmark havde og har forsat potentiale til at blive verdens førende Cannabis producent, vi mangler bare, som tidligere skrevet, en visionær statsminister, der ”tør” sætte sig op mod de kræfter der frygter at en total udnyttelse af Hampplanten vil koste dem kassen.

Var genforhandlingen af Cannabis forbuddet fra 1961 – som lovet – blevet til noget, så havde verden set meget anderledes ud, vi havde sparet de mange milliarder som krigen mod cannabis har kostet og vi havde med sikkerhed udviklet en RETFÆRDIG metode til at afgøre hvornår en bruger af THC / Cannabis var påvirket i en grad det gjorde vedkommende uegnet til at føre motorkøretøj.  

Før Lene Espersen fra Det konservative folkeparti – var det bare forbudt, at ryge en joint – efter Lene Espersen fra Det konservative folkeparti er det narkokriminielt at nyde en joint.